No035妍妍Yan写真套图42P妍妍YanISHOW爱秀

No035妍妍Yan写真套图42P妍妍YanISHOW爱秀

朝宽暮急,用当归为主。 (萧廉泉)凡左手寸关浮缓而弦、余脉如常者,乃上部有风热也。

阳火者,日月之光,生于寅而死于酉;阴火者,灯烛之光,生于酉而死于寅,此对待之火也。(原注:此证日轻夜重,谵语亦在夜间,由邪入阴分也。

阴脉者,集于足下而聚于足心,故阴气衰阳气盛,则足下热,是为热厥。有胎厚而中青紫、纹裂而舌不干者,阴证夹食也,大承气合附子汁下之(原注:此温下法也)。

此景岳不敢背经义,而惑于仲化谬论,不达扁鹊、长沙之旨,以故议论多歧。 肺气虚则鼻塞少气,实则胸满喘喝。

抑木和中(汤)白蒺藜,郁金二术青陈皮,当归砂半茯苓朴,佛手檀香木香随。左之阴多于有,右之阳多于左,右之阴少于左,左之阳少于右。

(原注:己虽专旺,而母气已绝。而三难曰:脉有太过,有不及,有阴阳相乘,有覆有溢,有关有格,何谓也?

Leave a Reply