No4892女神杨晨晨Yome半脱露性感红色内衣配原色丝袜完美诱惑写真76P杨晨晨秀人网

No4892女神杨晨晨Yome半脱露性感红色内衣配原色丝袜完美诱惑写真76P杨晨晨秀人网

 下小儿疳虫蚀齿一方,杀虫解毒,或另有小儿门,或列在杂方内,兹列于妇人杂病之末,亦错简也。 (犀角解毒饮)牛蒡子炒犀角荆芥穗防风连翘去心金银花赤芍药生甘草川黄连生地黄引用灯心水煎服。

若其脉洪数,则阳盛血已腐,其脓已成,不可下也。意欲食,复不能食,常默默然,欲卧不能卧,欲行不能行,饮食或有美时,或有不用闻食嗅时,如寒无寒,如热无热,口苦,小便赤;诸药不能治,得药则剧吐、利;如有神灵者,身形如和,其脉微数。

六十二种风无可考。「问曰:病人脉数」,至「胃中虚冷故也」等句,已详『伤寒论·阳明篇』内,错简在此,且与脉弦者虚也,文义不属。

 然干呕非反胃,厥非无阳,故下咽气行即愈。凡心皆为神识所舍,勿食之,使人来生复其对报矣。

(黑白散)黑牵牛半生半炒白牵牛半生半炒大黄生槟榔陈皮各五钱生甘草三钱元明粉一两以上除槟榔,不过火余五味,或晒或焙,仍合槟榔为末,同元明粉入乳钵内研细,每服五分至六七分,温蜜汤调化。 声之余韵则谓之音,非声之外复有音也。

 支饮者,法当冒,冒者必呕,呕者复内半夏以去其水,水去呕止,其人形肿者,加杏仁主之。寡和无亲,阴性冷落也。

Leave a Reply